Tượng Chăm - Pa - NHN07 - THẦN CHĂMPA

 

*Tên sản phẩm : 

   THẦN CHĂMPA

+ Kích thước    : 

   Cao 100cm x 60cm x 35cm

+ Trọng lượng  : 

     130kg

+ Chất liệu        :  

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN14 - THẦN VOI GANESHA
Giá: Liên hệ