Tượng Chăm - Pa - NHN10 - THẦN GÁC NÚI

*Tên sản phẩm : 

  THẦN GÁC NÚI 

+Kích thước     :  

   Cao 110cm x 55cm x 30cm

+Trọng lượng  : 

   160kg

+Chất liệu         :   

  Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN06 - NỮ THẤN APSARA
Giá: Liên hệ
NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ