Tượng Chăm - Pa - NHN10 - THẦN GÁC NÚI

*Tên sản phẩm : 

  THẦN GÁC NÚI 

+Kích thước     :  

   Cao 110cm x 55cm x 30cm

+Trọng lượng  : 

   160kg

+Chất liệu         :   

  Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN07 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ