Tượng Chăm - Pa - NHN14 - THẦN VOI GANESHA

*Tên sản phẩm : 

   THẦN VOI GANESHA

+  Kích thước       :  

    Cao 60cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng     :    

    105kg

+ Chất liệu            :     

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN07 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ