Tượng Chăm - Pa - NHN14 - THẦN VOI GANESHA

*Tên sản phẩm : 

   THẦN VOI GANESHA

+  Kích thước       :  

    Cao 60cm x 40cm x 30cm

+ Trọng lượng     :    

    105kg

+ Chất liệu            :     

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN06 - NỮ THẤN APSARA
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ