Bàn ghế - BÀN TRÒN

+Kích thước      :

   Bàn cao 72cm x R.120cm,  6 đôn cao 45cm x 35cm

+Trọng lượng  : 

   550kg

+Chất liệu         :   

  Mã não trên, dưới cẩm  thạch trắng Sản phẩm khác