Bàn ghế - NHI27 - BÀN TRÒN

+Kích thước      :

   Bàn cao 72cm x R.120cm,  6 đôn cao 45cm x 35cm

+Trọng lượng  : 

   650kg

+Chất liệu         :   

  Mã não trên, dưới cẩm  thạch trắng Sản phẩm khác

NHI22 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI11 - BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ
NHI41 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI24 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI48- BÀN GỐC TRE
Giá: Liên hệ
NHI29 -BÀN CHẠM VOI
Giá: Liên hệ
NHI15- BÀN TRÒN XOAY
Giá: Liên hệ