Bàn ghế - NHI27 - BÀN TRÒN

+Kích thước      :

   Bàn cao 72cm x R.120cm,  6 đôn cao 45cm x 35cm

+Trọng lượng  : 

   650kg

+Chất liệu         :   

  Mã não trên, dưới cẩm  thạch trắng Sản phẩm khác

NHI11 - BÀN LINGGA
Giá: Liên hệ
NHI23 - BÀN VUÔNG
Giá: Liên hệ
NHI41 - BÀN TRƠN
Giá: Liên hệ
NHI10 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI40 - GHẾ NGỒI
Giá: Liên hệ
NHI24 - BÀN TRÒN
Giá: Liên hệ
NHI52 - BÀN ĂN
Giá: Liên hệ