Tượng Chăm - Pa - NHN15 - THẦN CHIM

*Tên sản phẩm : 

    THẦN CHIM

+  Kích thước       :  

    Cao 35cm x 35cm x 20cm

+ Trọng lượng     :    

   30kg

+ Chất liệu            :

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ