Tượng Chăm - Pa - NHN15 - THẦN CHIM

*Tên sản phẩm : 

    THẦN CHIM

+  Kích thước       :  

    Cao 35cm x 35cm x 20cm

+ Trọng lượng     :    

   30kg

+ Chất liệu            :

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN07 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA
Giá: Liên hệ