Tượng Chăm - Pa - NHN12 - BÁN THÂN NỮ THẦN

*Tên sản phẩm : 

   BÁN THÂN NỮ THẦN 

+  Kích thước    :   

    Cao 60cm x 40cm x 25cm  

+  Trọng lượng  :  

    80kg

+  Chất liệu        :   

   Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN14 - THẦN VOI GANESHA
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN06 - NỮ THẤN APSARA
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN07 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA
Giá: Liên hệ