Tượng Chăm - Pa - NHN08 - VŨ ĐIỆU CHĂMPA

* Tên sản phẩm: 

    VŨ ĐIỆU CHĂMPA 

+ Kích thước      : 

   Cao 80cm x 65cm x 12cm

+ Trọng lượng    :  

     105kg

+ Chất liệu           :   

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN06 - NỮ THẤN APSARA
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ