Tượng Chăm - Pa - NHN04 - THẦN CHAMPA

* Tên sản phẩm:

  THẦN CHAMPA  

+ Kích thước     :  

   Cao 50cm x 35cm x 35cm

+ Trọng lượng  :  

   95kg

+ Chất liệu         :   

    Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN14 - THẦN VOI GANESHA
Giá: Liên hệ