Tượng Chăm - Pa - NHN18 - THIẾU NỮ DÂNG LỄ

 

 *Tên sản phẩm :

   THIẾU NỮ DÂNG LỄ 

+Kích thước      : 

   Cao 50cm x 65cm x 10cm

+Trọng lượng   :  

   90kg

+Chất liệu         :  

   Đá Sa thạchSản phẩm khác

NHN07 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ