Tượng Chăm - Pa - NHN19 - CUNG NỮ CHĂM

 

   *Tên sản phẩm :

 CUNG NỮ CHĂM 

+Kích thước      :  

    Cao 170cm x 60cm x 10cm

+Trọng lượng   :  

    190kg

+Chất liệu         :  

   Đá Sa thạchSản phẩm khác

NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN14 - THẦN VOI GANESHA
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ