Tượng Chăm - Pa - NHN19 - CUNG NỮ CHĂM

 

   *Tên sản phẩm :

 CUNG NỮ CHĂM 

+Kích thước      :  

    Cao 170cm x 60cm x 10cm

+Trọng lượng   :  

    190kg

+Chất liệu         :  

   Đá Sa thạchSản phẩm khác

NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA
Giá: Liên hệ