Tượng Chăm - Pa - NHN19 - CUNG NỮ CHĂM

 

   *Tên sản phẩm :

 CUNG NỮ CHĂM 

+Kích thước      :  

    Cao 170cm x 60cm x 10cm

+Trọng lượng   :  

    190kg

+Chất liệu         :  

   Đá Sa thạchSản phẩm khác