Tượng Chăm - Pa - NHN05 - NỮ THẦN CHĂMPA

*Tên sản phẩm : 

    NỮ THẦN CHĂMPA

+  Kích thước     :  

     Cao 100cm x 60cm x 15cm

+  Trọng lượng   :  

     110kg

+  Chất liệu          :   

     Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN14 - THẦN VOI GANESHA
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN06 - NỮ THẤN APSARA
Giá: Liên hệ
NHN02 - VŨ NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ