Tượng Chăm - Pa - NHN05 - NỮ THẦN CHĂMPA

*Tên sản phẩm : 

    NỮ THẦN CHĂMPA

+  Kích thước     :  

     Cao 100cm x 60cm x 15cm

+  Trọng lượng   :  

     110kg

+  Chất liệu          :   

     Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN14 - THẦN VOI GANESHA
Giá: Liên hệ
NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA
Giá: Liên hệ
NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ