Tượng Chăm - Pa - NHN09 - THẦN LASKMI

*Tên sản phẩm : 

   THẦN LASKMI

+Kích thước      :  

   Cao 145cm x 35cm x 25cm 

+Trọng lượng    : 

    105kg

+Chất liệu           :  

   Đá sa thạchSản phẩm khác