Tượng Chăm - Pa - NHN13 - THẦN CHĂMPA

*Tên sản phẩm :  

  THẦN CHĂMPA

+ Kích thước     :   

    Cao  80cm x 50cm x 30cm

+ Trọng lương   :  

     105kg

+ Chất liệu          :    

   Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ
NHN15 - THẦN CHIM
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN07 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ