Tượng Chăm - Pa - NHN16 - VŨ ĐIỆU SIVA

*Tên sản phẩm: 

   VŨ ĐIỆU  SIVA

+  Kích thước       :  

    Cao 80cm x 40cm x 15cm

+ Trọng lượng     :    

   90kg

+ Chất liệu            :    

  Đá sa thạchSản phẩm khác

NHN03 - LINGA
Giá: Liên hệ
NHN13 - THẦN CHĂMPA
Giá: Liên hệ
NHN04 - THẦN CHAMPA
Giá: Liên hệ
NHN14 - THẦN VOI GANESHA
Giá: Liên hệ
NHN19 - CUNG NỮ CHĂM
Giá: Liên hệ
NHN09 - THẦN LASKMI
Giá: Liên hệ