Lò sưởi - NHP02 - LÒ SƯỞI THIÊN THẦN

* Tên sản phẩm : 

  LÒ SƯỞI  THIÊN THẦN

+  Kích thước  :  

     Cao 210cm  x 170cm x 40cm ( nhiều phần rời)

+ Trọng lượng :   

      650kg

+ Chất liệu        :    

     Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác