Lò sưởi - NHP03 - LÒ SƯỞI CHẠM NHO

*Tên sản phẩm : 

  LÒ SƯỞI CHẠM NHO

+ Kích thước    : 

    Cao 130cm x 150cm x  35cm

+ Trọng lượng  :

      290kg

+ Chất liệu         :   

    Cẩm thạch vàngSản phẩm khác