Lò sưởi - NHP06 - LÒ SƯỞI CHẠM HOA VĂN

* Tên sản phẩm : 

   LÒ SƯỞI CHẠM HOA VĂN 

+ Kích thước    :  

     Cao 140cm  x 150cm x 25cm

+ Trọng lượng  :   

    210kg

+ Chất liệu         :  

    Đá mã não vânSản phẩm khác