Maria - Jesu - Thiên thần - NHG22 - JESUS

*Tên sản phẩm   :

  JESUS

+ Kích thước           :  

    Cao 210cm x 85cm x 40cm

+ Trọng lượng         :  

   850kg

+ Chất liệu                :   

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ