Maria - Jesu - Thiên thần - NHG22 - JESUS

*Tên sản phẩm   :

  JESUS

+ Kích thước           :  

    Cao 210cm x 85cm x 40cm

+ Trọng lượng         :  

   850kg

+ Chất liệu                :   

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ