Maria - Jesu - Thiên thần - NHG01 - JESUS

*Tên sản phẩm   :

  JESUS

+ Kích thước           :  

    Cao 160cm x 55cm x 35cm

+ Trọng lượng         :  

   320kg

+ Chất liệu                :   

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG66 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NH66 - THÁNH GIÁ
Giá: Liên hệ