Maria - Jesu - Thiên thần - NHG01 - JESUS

*Tên sản phẩm   :

  JESUS

+ Kích thước           :  

    Cao 160cm x 55cm x 35cm

+ Trọng lượng         :  

   320kg

+ Chất liệu                :   

   Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ