Maria - Jesu - Thiên thần - NHG11 - MARIA CHẮP TAY

*Tên sản phẩm   :  

  MARIA CHẮP TAY

+Kích thước       :  

   Cao 160cm x 50cm x 30cm

+Trọng lượng     :  

   280kg

+Chất liệu           :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NH66 - THÁNH GIÁ
Giá: Liên hệ
NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ