Maria - Jesu - Thiên thần - NHG11 - MARIA CHẮP TAY

*Tên sản phẩm   :  

  MARIA CHẮP TAY

+Kích thước       :  

   Cao 160cm x 50cm x 30cm

+Trọng lượng     :  

   280kg

+Chất liệu           :  

  Cẩm thạch trắng



Sản phẩm khác

NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ