Maria - Jesu - Thiên thần - NHG64 - THIÊN THẦN TRONG ĐÊM

*Tên sản phẩm   :  

  THIÊN THẦN TRONG ĐÊM 

+Kích thước       :  

   Cao 130cm x 35cm x 30cm

+Trọng lượng     :  

   150kg

+Chất liệu           :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ