Maria - Jesu - Thiên thần - NHG21 - JESUS

*Tên sản phẩm  : 

  JESUS

+Kích thước      : 

  Cao 210cm x 70cm x 40cm

+Trọng lượng   : 

  880kg

+Chất liệu        : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ