Maria - Jesu - Thiên thần - NHG21 - JESUS

*Tên sản phẩm  : 

  JESUS

+Kích thước      : 

  Cao 210cm x 70cm x 40cm

+Trọng lượng   : 

  880kg

+Chất liệu        : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NH66 - THÁNH GIÁ
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ