Maria - Jesu - Thiên thần - NHG19 - JESU CỨU THẾ

*Tên sản phẩm  : 

  JESU CỨU THẾ

+Kích thước      : 

  Cao 100cm x 60cm x 25cm

+Trọng lượng   : 

  95kg

+Chất liệu        : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG66 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ
NH66 - THÁNH GIÁ
Giá: Liên hệ