Maria - Jesu - Thiên thần - NHG19 - JESU CỨU THẾ

*Tên sản phẩm  : 

  JESU CỨU THẾ

+Kích thước      : 

  Cao 100cm x 60cm x 25cm

+Trọng lượng   : 

  95kg

+Chất liệu        : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ