Maria - Jesu - Thiên thần - NHG18 - THIÊN THẦN

*Tên sản phẩm :

  THIÊN THẦN

*Kích thước       :

 Cao 190cm x 60cm x 40cm

*Trọng lượng  :

  480kg

*Chất liệu        :

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ