Maria - Jesu - Thiên thần - NHG03 - JESUS

*Tên sản phẩm :

  JESUS

+Kích thước      :  

  Cao 165cm x 40cm x 35cm

+Trọng lượng    :  

   450kg

+Chất liệu        :  

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ