Maria - Jesu - Thiên thần - NHG05 - MARIA

*Tên sản phẩm    :

  MARIA 

+Kích thước        :   

  Cao 200cm x 60cm x 40cm

+Trọng lượng      : 

  800kg

+Chất liệu            : 

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ