Maria - Jesu - Thiên thần - NHG15 - MARIA & JESU

*Tên sản phẩm   :

  MARIA & JESU

+Kích thước      :

   Cao 150cm x 55cm x 40cm

+Trọng lượng    :  

   330kg

+Chất liệu           :   

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ