Maria - Jesu - Thiên thần - NHG08 - JESUS

 

*Tên sản phẩm  :

  JESUS 

+Kích thước      :  

  Cao 150cm x 45cm x 35cm

+Trọng lượng    :  

  350kg

+Chất liệu        :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ