Maria - Jesu - Thiên thần - NHG08 - JESUS

 

*Tên sản phẩm  :

  JESUS 

+Kích thước      :  

  Cao 150cm x 45cm x 35cm

+Trọng lượng    :  

  350kg

+Chất liệu        :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NH66 - THÁNH GIÁ
Giá: Liên hệ
NHG66 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ