Maria - Jesu - Thiên thần - NHG07 - MARIA & JESUS

*Tên sản phẩm     :

  MARIA & JESUS

+Kích thước         :  

   Cao 150cm x 35cm x 35cm

+Trọng lượng      :  

   250kg

+Chất liệu     :  

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ