Maria - Jesu - Thiên thần - NHG07 - MARIA & JESUS

*Tên sản phẩm     :

  MARIA & JESUS

+Kích thước         :  

   Cao 150cm x 35cm x 35cm

+Trọng lượng      :  

   250kg

+Chất liệu     :  

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG65 - MARIA & THÁNH
Giá: Liên hệ
NHG67 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG66 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ