Maria - Jesu - Thiên thần - NHG06 - MARIA

*Tên sản phẩm    :

 MARIA 

+Kích thước        :  

   Cao 190cm x 50cm x 40cm

+Trọng lượng     :  

   750kg

+Chất liệu           :  

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ