Maria - Jesu - Thiên thần - NHG10 - MARIA

*Tên sản phẩm  : 

  MARIA

+Kích thước      : 

  Cao 210cm x 95cm x 40cm

+Trọng lượng   : 

  850kg

+Chất liệu        : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ