Maria - Jesu - Thiên thần - NHG10 - MARIA

*Tên sản phẩm  : 

  MARIA

+Kích thước      : 

  Cao 210cm x 95cm x 40cm

+Trọng lượng   : 

  850kg

+Chất liệu        : 

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG16 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ