Maria - Jesu - Thiên thần - NHG16 - JESUS

*Tên sản phẩm :  

 JESUS

+Kích thước     : 

  Cao 200cm x 65cm x 40cm

+Trọng lượng  :  

  950kg

+Chất liệu       :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG08 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG05 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ