Maria - Jesu - Thiên thần - NHG16 - JESUS

*Tên sản phẩm :  

 JESUS

+Kích thước     : 

  Cao 200cm x 65cm x 40cm

+Trọng lượng  :  

  950kg

+Chất liệu       :  

  Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHG68- GABRIEL
Giá: Liên hệ
NHG03 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG11 - MARIA CHẮP TAY
Giá: Liên hệ
NHG15 - MARIA & JESU
Giá: Liên hệ
NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ