Maria - Jesu - Thiên thần - NHG17 - MARIA LẤY NƯỚC

 *Tên sản phẩm  : 

 MARIA LẤY NƯỚC  

+Kích thước       : 

   Cao 160cm  x 45cm x 35cm

+Trọng lượng     :  

   450kg

+Chất liệu           :  

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHG01 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG22 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG18 - THIÊN THẦN
Giá: Liên hệ
NHG19 - JESU CỨU THẾ
Giá: Liên hệ
NHG06 - MARIA
Giá: Liên hệ
NHG07 - MARIA & JESUS
Giá: Liên hệ
NHG21 - JESUS
Giá: Liên hệ
NHG10 - MARIA
Giá: Liên hệ