Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU ĐẦU VOI

+ Kích thước   :  

   Cao 60cm x 40cm x 40cm

+ Trọng lượng :  

   110kg

+ Chất liệu        :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác