Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU ĐẦU VOI

+ Kích thước   :  

   Cao 60cm x 40cm x 40cm

+ Trọng lượng :  

   110kg

+ Chất liệu        :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác

NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ
NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ