Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU ĐẦU VOI

+ Kích thước   :  

   Cao 60cm x 40cm x 40cm

+ Trọng lượng :  

   110kg

+ Chất liệu        :   

    Cẩm thạch hồng đenSản phẩm khác

NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL11 - BÌNH HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL27 - BÌNH CHẠM MAI
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ