Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL33 - CHẬU HOA CHẠM MAI

* Tên sản phẩm :

   CHẬU HOA CHẠM MAI  

+  Kích thước   : 

   Cao 115cm x 100cm x 100cm ( luôn đế)

+ Trọng lượng :

    600kg

+ Chất liệu        :  

    Cẩm thạch xám  Sản phẩm khác

NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL11 - BÌNH HOA CHẠM
Giá: Liên hệ