Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL33 - CHẬU HOA CHẠM MAI

* Tên sản phẩm :

   CHẬU HOA CHẠM MAI  

+  Kích thước   : 

   Cao 115cm x 100cm x 100cm ( luôn đế)

+ Trọng lượng :

    600kg

+ Chất liệu        :  

    Cẩm thạch xám  Sản phẩm khác

NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ