Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL33 - CHẬU HOA CHẠM MAI

* Tên sản phẩm :

   CHẬU HOA CHẠM MAI  

+  Kích thước   : 

   Cao 115cm x 100cm x 100cm ( luôn đế)

+ Trọng lượng :

    600kg

+ Chất liệu        :  

    Cẩm thạch xám  Sản phẩm khác

NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ