Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL39 - CHÂU LA MÃ

*Tên sản phẩm :

    CHÂU  LA Mà

+Kích thước      :    

   Cao 80cm x 55cm x 55cm

+Trọng lượng   :    

   95kg

+Chất liệu         :     

   Cẩm thạch cà rốtSản phẩm khác

NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ