Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL39 - CHÂU LA MÃ

*Tên sản phẩm :

    CHÂU  LA Mà

+Kích thước      :    

   Cao 80cm x 55cm x 55cm

+Trọng lượng   :    

   95kg

+Chất liệu         :     

   Cẩm thạch cà rốtSản phẩm khác

NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ
NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ