Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL43 - CHẬU HOA SEN

* Tên sản phẩm :

    CHẬU HOA SEN   

+ Kích thước      :    

     Cao 110cm x 100cm x 100cm ( cả đế )

+ Trọng lượng    :   

    350kg ( cả đế )

+ Chất liệu           :   

     Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác