Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL43 - CHẬU HOA SEN

* Tên sản phẩm :

    CHẬU HOA SEN   

+ Kích thước      :    

     Cao 110cm x 100cm x 100cm ( cả đế )

+ Trọng lượng    :   

    350kg ( cả đế )

+ Chất liệu           :   

     Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác

NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ