Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL43 - CHẬU HOA SEN

* Tên sản phẩm :

    CHẬU HOA SEN   

+ Kích thước      :    

     Cao 110cm x 100cm x 100cm ( cả đế )

+ Trọng lượng    :   

    350kg ( cả đế )

+ Chất liệu           :   

     Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác

NHL27 - BÌNH CHẠM MAI
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ