Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL48 - CHẬU BÚP

*Tên sản phẩm :

   CHẬU BÚP      

+Kích thước      :   

   Cao 30cm x 60cm x 60cm

+Trọng lượng    :  

   90kg

+Chất liệu           :    

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ