Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL48 - CHẬU BÚP

*Tên sản phẩm :

   CHẬU BÚP      

+Kích thước      :   

   Cao 30cm x 60cm x 60cm

+Trọng lượng    :  

   90kg

+Chất liệu           :    

  Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ