Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL49 - LƯ HƯƠNG

* Tên sản phẩm :

     LƯ HƯƠNG       

+ Kích thước      :   

    Cao 120cm x 65cm x 50cm

+ Trọng lượng    :    

     450kg

+ Chất liệu           :     

     Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác