Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL49 - LƯ HƯƠNG

* Tên sản phẩm :

     LƯ HƯƠNG       

+ Kích thước      :   

    Cao 120cm x 65cm x 50cm

+ Trọng lượng    :    

     450kg

+ Chất liệu           :     

     Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL27 - BÌNH CHẠM MAI
Giá: Liên hệ
NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ