Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL49 - LƯ HƯƠNG

* Tên sản phẩm :

     LƯ HƯƠNG       

+ Kích thước      :   

    Cao 120cm x 65cm x 50cm

+ Trọng lượng    :    

     450kg

+ Chất liệu           :     

     Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ