Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL44 - CHẬU TÉCKÈ

 

*Tên sản phẩm :

   CHẬU TÉCKÈ   

+Kích thước      :    

   Cao 50cm x 50cm x 50cm

+Trọng lượng    :  

   80kg

+Chất liệu           :     

   Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác