Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL44 - CHẬU TÉCKÈ

 

*Tên sản phẩm :

   CHẬU TÉCKÈ   

+Kích thước      :    

   Cao 50cm x 50cm x 50cm

+Trọng lượng    :  

   80kg

+Chất liệu           :     

   Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác

NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ