Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL40 - HỦ TRÒN TRƠN

* Tên sản phẩm :

    HỦ TRÒN TRƠN  

+ Kích thước      :    

     Cao 50cm x 45cm x 45cm

+ Trọng lượng   : 

      85kg

+ Chất liệu         :    

    Cẩm thạch vàng đốmSản phẩm khác

NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL27 - BÌNH CHẠM MAI
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ