Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL40 - HỦ TRÒN TRƠN

* Tên sản phẩm :

    HỦ TRÒN TRƠN  

+ Kích thước      :    

     Cao 50cm x 45cm x 45cm

+ Trọng lượng   : 

      85kg

+ Chất liệu         :    

    Cẩm thạch vàng đốmSản phẩm khác

NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ
NHL11 - BÌNH HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ