Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL40 - HỦ TRÒN TRƠN

* Tên sản phẩm :

    HỦ TRÒN TRƠN  

+ Kích thước      :    

     Cao 50cm x 45cm x 45cm

+ Trọng lượng   : 

      85kg

+ Chất liệu         :    

    Cẩm thạch vàng đốmSản phẩm khác

NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ