Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL36 - HỦ CHẠM NHO

*Tên sản phẩm :

  HỦ CHẠM  NHO

+Kích thước   : 

 Cao 70cm x 50cm x 50cm 

+Trọng lượng : 

   340kg

+Chất liệu         : 

  Cẩm thạch vàngSản phẩm khác

NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL03 - CHẬU HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL27 - BÌNH CHẠM MAI
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ