Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL36 - HỦ CHẠM NHO

*Tên sản phẩm :

  HỦ CHẠM  NHO

+Kích thước   : 

 Cao 70cm x 50cm x 50cm 

+Trọng lượng : 

   340kg

+Chất liệu         : 

  Cẩm thạch vàngSản phẩm khác