Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL25 - CHIM TẮM LÁ SEN

* Tên sản phẩm : 

    CHIM TẮM LÁ SEN   

+ Kích thước   : 

   H.70cm x 60cm x 60cm 

+ Trọng lượng  :  

   70kg

+ Chất liệu         :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL11 - BÌNH HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ