Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL25 - CHIM TẮM LÁ SEN

* Tên sản phẩm : 

    CHIM TẮM LÁ SEN   

+ Kích thước   : 

   H.70cm x 60cm x 60cm 

+ Trọng lượng  :  

   70kg

+ Chất liệu         :   

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL27 - BÌNH CHẠM MAI
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL41 - HỦ OVAL CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ