Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL28 - CHẬU HOA VUÔNG

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU HOA VUÔNG  

+ Kích thước   :    

    Cao 20cm x 60cm x 60cm

+ Trọng lượng :    

    95kg

+ Chất liệu        :    

    Cẩm thạch vàng 



Sản phẩm khác

NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL52 - CHẬU CON VỊT
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ