Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL28 - CHẬU HOA VUÔNG

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU HOA VUÔNG  

+ Kích thước   :    

    Cao 20cm x 60cm x 60cm

+ Trọng lượng :    

    95kg

+ Chất liệu        :    

    Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác

NHL27 - BÌNH CHẠM MAI
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ