Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL28 - CHẬU HOA VUÔNG

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU HOA VUÔNG  

+ Kích thước   :    

    Cao 20cm x 60cm x 60cm

+ Trọng lượng :    

    95kg

+ Chất liệu        :    

    Cẩm thạch vàng Sản phẩm khác

NHL53 - BỒN TẮM
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL55 - CHẬU CHÂU ÂU
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ