Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL28 - CHẬU HOA VUÔNG

* Tên sản phẩm : 

   CHẬU HOA VUÔNG  

+ Kích thước   :    

    Cao 20cm x 60cm x 60cm

+ Trọng lượng :    

    95kg

+ Chất liệu        :    

    Cẩm thạch vàng 



Sản phẩm khác