Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL37 - CHẬU VIỀNG CHÂU ÂU

*Tên sản phẩm : 

  CHẬU VIỀNG CHÂU ÂU 

+Kích thước    :  

   Cao 90cm x 55cm x 55cm 

+Trọng lượng :  

  95kg

+Chất liệu        :    

  Cẩm thạch vàngSản phẩm khác