Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL45 - CHẬU ÂU CHÂU

 

     *Tên sản phẩm :

CHẬU ÂU CHÂU    

+ Kích thước      :    

    Cao 50cm x 45cm x 45cm

+ Trọng lượng    :   

      70kg

+ Chất liệu           :    

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác