Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL45 - CHẬU ÂU CHÂU

 

     *Tên sản phẩm :

CHẬU ÂU CHÂU    

+ Kích thước      :    

    Cao 50cm x 45cm x 45cm

+ Trọng lượng    :   

      70kg

+ Chất liệu           :    

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL11 - BÌNH HOA CHẠM
Giá: Liên hệ
NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL36 - HỦ CHẠM NHO
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL34 - LƯ CHẠM RỒNG
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ