Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL45 - CHẬU ÂU CHÂU

 

     *Tên sản phẩm :

CHẬU ÂU CHÂU    

+ Kích thước      :    

    Cao 50cm x 45cm x 45cm

+ Trọng lượng    :   

      70kg

+ Chất liệu           :    

    Cẩm thạch trắng Sản phẩm khác

NHL43 - CHẬU HOA SEN
Giá: Liên hệ
NHL13 - CHẬU ĐẦU DÊ
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL20 - CHẬU CHẠM HOA
Giá: Liên hệ
NHL39 - CHÂU LA MÃ
Giá: Liên hệ