Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL52 - CHẬU CON VỊT

* Tên sản phẩm :

    CHẬU CON VỊT         

+Kích thước      :    

     Cao 50cm x 70cm x 30cm

+ Trọng lượng    :   

      105kg

 

  * Chất liệu          :

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHL44 - CHẬU TÉCKÈ
Giá: Liên hệ
NHL02 - BÌNH HOA TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL49 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL06 - LƯ HƯƠNG
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ
NHL11 - BÌNH HOA CHẠM
Giá: Liên hệ