Bình, Lưu hương, Chậu hoa - NHL52 - CHẬU CON VỊT

* Tên sản phẩm :

    CHẬU CON VỊT         

+Kích thước      :    

     Cao 50cm x 70cm x 30cm

+ Trọng lượng    :   

      105kg

 

  * Chất liệu          :

   Cẩm thạch trắngSản phẩm khác

NHL48 - CHẬU BÚP
Giá: Liên hệ
NHL05 - HỦ TRƠN
Giá: Liên hệ
NHL47 - ĐỘC BÌNH
Giá: Liên hệ
NHL31 - CHẬU LA MÃ
Giá: Liên hệ
NHL26 - CHẬU TIÊN CÁ
Giá: Liên hệ
NHL15 - CHẬU ĐẦU VOI
Giá: Liên hệ